Składniki

Lepiszcza asfaltowe

Najczęściej stosowanym lepiszczem w mieszankach SMA 16 JENA na drogach samorządowych jest asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591. 

W przypadku większych obciążeń lub powolnego ruchu warto rozważyć zastosowanie asfaltu wielorodzajowego MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2 lub asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023.

W skrajnych wypadkach największych obciążeń, do rozważenia jest zastosowanie PMB 45/80-65 lub nawet PMB 45/80-80 HiMA.


Kruszywa

Generalnie wymagania wobec kruszyw opierają się na dokumencie GDDKiA WT-1 2014 (lub nowszej wersji), dla mieszanki SMA, odpowiednio do kategorii ruchu, jaka występuje na budowanej drodze:

• KR1-KR2 - wymagania wobec kruszyw jak do mieszanki SMA przy dodatkowych wymaganiach:

- zawartość ziaren łamanych i przekruszonych w mieszance kruszywa grubego C90/1 

- kruszywo drobne, kanciastość kategoria ECS30 

- kruszywo grube LA25

• KR3-KR6 – wymagania wg WT-1 jak dla mieszanki SMA bez zmian.


Stabilizatory i inne dodatki

W zależności od potrzeb, do mieszanki mogą być dodawane różne składniki, takie jak:

• chemiczne środki polepszające przyczepność lepiszcza asfaltowego do ziaren kruszywa,

• stabilizatory zapobiegające spływaniu lepiszcza z kruszywa,

• środki polepszające odporność na wodę i mróz,

• środki ułatwiające zagęszczanie,

• środki obniżające temperaturę produkcji mieszanki i/lub obniżające temperaturę zagęszczania.

Na stronie Stabilizatory przedstawiono rozszerzony opis stabilizatorów i środków kompozytowych łączących stabilizatory z innymi dodatkami, znajduje się tam także opis zasad stosowania wapna hydratyzowanego jako dodatku poprawiającego przyczepność asfaltu do kruszywa oraz odporność mieszanki na wodę i mróz.


Aktualizacja 31.08.2020

Działamy 24/7/365