Opinie ekspertów

Znani eksperci z branży drogowej, specjaliści z dziedziny nawierzchni asfaltowych wypowiadają się na temat technologii SMA 16 JENA

Poznaj

Opinie innych inżynierów

inż. Ireneusz Strugała

Idee, które przyświecały koncepcji tworzenia mieszanki SMA 16 JENA? Po pierwsze trwałość mieszanki pod względem mechanicznym oraz starzeniowym. Po drugie przyspieszenie czasu realizacji (w szczególności) remontowanych dróg. Po trzecie to utrzymanie kosztów wykonywania remontów na tym samym poziomie. Zwiększenie trwałości starzeniowej mieszanek bitumicznych to pogrubienie otoczki asfaltowej na ziarnach kruszywa. Procesy starzeniowe postępują od „górnych” powierzchni w głąb warstwy. Zwiększenie parametrów mechanicznych materiałów lepko plastycznych to manipulacja spójnością oraz katem tarcia wewnętrznego. Zastosowanie wmieszance SMA 16 ok. 50% frakcji powyżej 8 mm, czyli bardzo dużo grubych kruszyw łamanych podnosi w znaczący sposób kąt tarcia wewnętrznego, co zwiększa w konsekwencji parametry mechaniczne mieszanki. Zastosowanie ok. 50% grubych grysów (w szczególności frakcji 11/16) oznacza tańsze kruszywa. Reasumujac – nawierzchnie wykonane z mieszanek SMA 16 JENA, dają dużą trwałość mechaniczną i starzeniową, nie są droższe, a często sporo tańsze od rozwiązań tradycyjnych. Według ostatnich badań mieszanki tego typu mogą być zastosowane dla każdej kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7.

inż. Ireneusz Strugała – Technolog PPU TUGA
(współautor książki „Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA 16 JENA”)

inż. Konrad Jabłoński

Ciągłe dążenie do wykonywania, za rozsądną cenę, nawierzchni drogowych o wysokich parametrach techniczno-użytkowych i możliwie najdłuższej ich trwałości, powinno być mottem przewodnim wszystkich zarządców dróg publicznych. Tylko w ten sposób można zaspokoić rosnące potrzeby użytkowników dróg. Drogi samorządowe, które stanowią 95% długości dróg publicznych w Polsce, od kilkudziesięciu lat są niedoinwestowane. Stan techniczny tych dróg jest niedostateczny i nie zaspakaja potrzeb ich użytkowników. Aby zahamować powiększającą się degradację nawierzchni dróg samorządowych w Polsce potrzebne są nie tylko większe nakłady finansowe na remonty i utrzymanie nawierzchni, ale konieczne jest powszechne wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, zapewniających kilkukrotnie większą trwałość nawierzchni, niż stosowane dotychczas. Chodzi tu o takie rozwiązania, które nie wymagają większych nakładów niż na rozwiązania tradycyjne, a zapewniają zdecydowanie większą trwałość oraz dobre właściwości techniczno-użytkowe. Takim innowacyjnym rozwiązaniem, sprawdzonym już w Polsce na kilkuset kilometrach dróg samorządowych w Polsce, jest bez wątpienia technologia jednowarstwowych nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 16 JENA.

dr inż. Krzysztof Błażejowski

W ostatnich kilku latach pojawiło się w Polsce kilka nowych, interesujących koncepcji dotyczących nawierzchni asfaltowych. Spośród nich, technologia jednowarstwowej nawierzchni SMA 16 JENA należy do najszybciej  rozwijających się i, co jest szczególnie warte podkreślenia, najpowszechniej stosowanych. Oznacza to, że zarówno idea tej mieszanki, jak i jej zalety w sposób wyjątkowo trafny odpowiadają potrzebom administracji drogowej. O ile medialnie cała Polska żyje budową autostrad, to nasz dzień powszedni jest bardziej prozaiczny – znakomita większość Polaków jeździ drogami samorządowymi. I to w szczególności dla tej kategorii dróg dedykowana jest technologia SMA JENA, będąc bardzo ciekawą propozycją do zastosowania w utrzymaniu i podnoszeniu standardów jakościowych sieci drogowej. A jeśli rozejrzymy się wokół, to zobaczymy, że jest co naprawiać. Teraz możemy także powiedzieć, że wiadomo jak – dzięki technologii SMA 16 JENA.

dr inż. Krzysztof Błażejowski

(współautor książki „Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA 16 JENA”)

dr inż. Igor Ruttmar

Szybko, tanio i skutecznie! Tak powinny wyglądać naprawy dróg samorządowych. Warstwa typu SMA JENA łączy w sobie dwie funkcje nawierzchni, odnowienie funkcji warstwy ścieralnej oraz w zależności od jej grubości, nawet do 10 cm, odpowiednie wzmocnienie nawierzchni, czyli można wykonać przebudowę nawierzchni prawie kosztem remontu.Na podstawie doświadczeń z zastosowania można założyć, że trwałość tej warstwy w porównaniu do typowych rozwiązań remontowych jest kilkakrotnie większa. Jednowarstwowa nakładka jest dlatego rozwiązaniem dla samorządów z problemami budżetowym. Tak na przykład przy odpowiednim zaplanowaniu remontów za pomocą tej technologii, tam gdzie potrzebna jest przebudowa, ale brakuje środków w budżecie, można kilkakrotnie wydłużyć trwałość względnie okres użytkowania i na przestrzeni wielu lat wygospodarować znaczne środki inwestycyjne. Obecnie, wzorem pozytywnych doświadczeń z Polski, gdzie wykonano już setki tysięcy metrów kwadratowych, technologia ta, pod nazwą DUOPAVE, zdobywa również popularność wśród niemieckich drogowców.

dr inż. Igor Ruttmar – TPA Sp. z o.o.

inż. Michał Łysiak

Stan techniczny sieci dróg lokalnych, gminnych i powiatowych wciąż określa się jakozły, co wynika z niedostatecznego poziomu finansowania. Z tego powodu zarządy dróg potrzebują technologii napraw charakteryzujących się bardzo korzystnym stosunkiem poniesionych kosztów w stosunku do efektów naprawy, czego miarą jest trwałość wykonanej naprawy nawierzchni. W opisywane potrzeby bardzo dobrze wpisuje się technologia JENA bazująca na kilku innowacyjnych rozwiązaniach, obejmujących specjalną mieszankę mastyksu grysowego SMA 16, układaną w jednej warstwie o grubości od 4 cm do 10 cm. Zwiększona odporność na koleinowanie, zwiększona trwałość zmęczeniowa nawierzchni, wyższe właściwości przeciwpoślizgowe (poprawa bezpieczeństwa ruchu), to główne zalety tej nawierzchni. JENA wyróżnia się w porównaniu do konwencjonalnych technologii możliwością szybkiego wykonywania remontów starych nawierzchni, niskim kosztem wykonania po względem zużycia surowców i energii. Dzięki zastosowaniu w mieszance dużej ilości grubego kruszywa, które kumuluje ciepło można obniżyć temperatury produkcyjne do ok. 30°C, fakt ma znaczący wpływ na redukcję emisji CO2. Zastosowanie opisanego nowego rozwiązania umożliwia otrzymanie wymiernych oszczędności, które wynikają ze zmniejszenia zakresu prac na remontowanym odcinku, ponieważ możliwe jest zrezygnowanie z wykonywania warstwy wyrównawczej oraz skropienia między warstwą wiążącą a ścieralną, przy układaniu pojedynczej warstwy o większej grubości. Zalety te doceniają użytkownicy i zarządcy dróg w kraju gdzie ocena podstawowych skaźników ekonomicznych determinuje wybór technologii remontu czy budowy nawierzchni.

inż. Michał Łysiak

inż. Przemysław Zalewski

Mieszanki typu SMA 16 JENA to jedno z ciekawszych rozwiązań dla nawierzchni dróg lokalnych, samorządowych
jak również dla dróg wojewódzkich. Duża uniwersalność w stosowaniu SMA 16 JENA wynika z jej bardzo dobrych parametrów mechanicznych jak odporność na koleinowanie oraz możliwości stosowania wielu rodzajów kruszyw. W obecnej sytuacji rynkowej kiedy mamy wiele dużych projektów infrastrukturalnych dostępność kluczowych frakcji kruszywa 5/8 i 8/11 staje się deficytowa, czy zabraknie tych frakcji dla dróg lokalnych trudno przesądzać jednak koszty zakupu tych materiałów będą rosły. Stosowanie mieszanki typu SMA 16 JENA zdecydowanie zmniejsza zapotrzebowanie na te frakcje w stosunku do typowych mieszanek jak beton asfaltowy czy SMA. W konsekwencji możliwa jest realizacja tych wszystkich mniejszych projektów lokalnych bez istotnego wzrostu kosztów produkcji. Obserwuje z roku na rok coraz większe zainteresowanie mieszankami jednowarstwowymi jak SMA 16 JENA wśród inwestorów – stan dróg lokalnych nie poprawia się tak szybko jak oczekują użytkownicy, a obciążenie ruchem dróg lokalnych systematycznie rośnie. Zmienia się tabor samochodowy i wielkość maszyn rolniczych, które poruszają się po remontowanych drogach lokalnych dlatego samorządy poszukują nowszych technologii, o lepszych parametrach niż dotychczasowe mieszanki. Colas Polska dysponuje obecnie wiedzą i gotowymi receptami umożliwiającymi produkcję mieszanki SMA 16 JENA co umożliwi realizację kolejnych kilometrów nawierzchni w tej ciągle nowej technologii.

inż. Przemysław Zalewski – Colas Polska

inż. Wojciech Skiba

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Braniewie od kilku lat stosujemy do napraw nawierzchni bitumicznych różne technologie. Jedną z nich jest wykonanie nowych warstw ścieralnych z mieszanek SMA 16 JENA. Dzięki tej metodzie możliwe było przeprowadzenie szybkich remontów na odcinkach o najgorszym stanie technicznym. Do takich prac wybrano fragmenty, gdzie możliwe było jednoczesne układanie jednowarstwowo wyrównania z warstwą ścieralną, na całej szerokości jezdni. Porównując odcinki nawierzchni wykonane w tej technologii z odcinkami, na których układano betony asfaltowe można stwierdzić większą trwałość: na nawierzchniach jednowarstwowych SMA 16 JENA występuje mniej spękań po okresach zimowych oraz są mniej podatne na odkształcenia pod wpływem dużych obciążeń od ruchu ciężkiego. Dzięki temu Wykonawcy w postępowaniach przetargowych potrafią zaoferować dwukrotne wydłużenie terminu gwarancji na zrealizowane prace.

inż. Wojciech Skiba – Dyrektor ZDP Braniewo

inż. Karol Gałązka

Jednowarstwowe nawierzchnie w technologii SMA 16 Jena to niewątpliwie ciekawa alternatywna dla tradycyjnych konstrukcji stosowanych na Polskich drogach zarówno samorządowych jaki i tych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszanka mastyksowo-grysowa typu SMA o uziarnieniu do 16 mm sprawia, że technologia jest bardzo uniwersalna zarówno w zakresie kategorii ruchu (KR 1–4) jak i grubości wbudowanej warstwy (4–10 cm) cechuje się wysokimi parametrami funkcjonalno-użytkowymi. Możliwości stosowania granulatu asfaltowego, oraz wbudowanie jednej, zamiast dwóch lub trzech warstw nawierzchni, to w mojej ocenie najistotniejsze argumenty przemawiające za stosowaniem tej technologii. Sprawiają, że jest konkurencyjna cenowo w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, a co istotniejsze eliminuje problem szczelność międzywarstwowej, realnie zwiększając trwałość wykonanej nawierzchni, jednocześnie skracając czas jej wykonania.

inż. Karol Gałązka Technolog – BUDIMEX S.A.

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

3 + 14 =