Składniki

Najczęściej stosowane lepisze, generalne wymagania wobec kruszyw oraz rodzaje składników do mieszanek.

Aktualizacja, 31.08.2020

Lepiszcza asfaltowe, kruszywa i stabilizatory

Składniki

Lepiszcza asfaltowe

Najczęściej stosowanym lepiszczem w mieszankach SMA 16 JENA na drogach samorządowych jest asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591.

W przypadku większych obciążeń lub powolnego ruchu warto rozważyć zastosowanie asfaltu wielorodzajowego MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2 lub asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023.

W skrajnych wypadkach największych obciążeń, do rozważenia jest zastosowanie asfaltów modyfikowanych polimerami PMB 45/80-65 lub nawet PMB 45/80-80 HiMA.

 

Kruszywa

Generalnie wymagania wobec kruszyw opierają się na dokumencie GDDKiA WT-1 2014 (lub nowszej wersji), dla mieszanki SMA, odpowiednio do kategorii ruchu, jaka występuje na budowanej drodze:

  • KR1-KR2 – wymagania wobec kruszyw jak do mieszanki SMA przy dodatkowych wymaganiach:
  • Zawartość ziaren łamanych i przekruszonych w mieszance kruszywa grubego C90/1
  • Kruszywo drobne, kanciastość kategoria ECS30
  • Kruszywo grube LA25
  • KR3-KR6 – wymagania wg WT-1 jak dla mieszanki SMA bez zmian

Stabilizatory i inne dodatki

W zależności od potrzeb, do mieszanki mogą być dodawane różne składniki, takie jak:

  • Chemiczne środki polepszające przyczepność lepiszcza asfaltowego do ziaren kruszywa
  • Stabilizatory zapobiegające spływaniu lepiszcza z kruszywa
  • Środki polepszające odporność na wodę i mróz
  • Środki ułatwiające zagęszczanie
  • Środki obniżające temperaturę produkcji mieszanki i/lub obniżające temperaturę zagęszczania

Na stronie Stabilizatory przedstawiono rozszerzony opis stabilizatorów i środków kompozytowych łączących stabilizatory z innymi dodatkami, znajduje się tam także opis zasad stosowania wapna hydratyzowanego jako dodatku poprawiającego przyczepność asfaltu do kruszywa oraz odporność mieszanki na wodę i mróz.

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

4 + 9 =