Nawierzchnie Asfaltowe z SMA 16 JENA

Asfaltowe nawierzchnie jednowarstwowe z mieszanki SMA 16 JENA. Technologia stosowana w Polsce od 2010 roku i z każdym rokiem zdobywa coraz większą popularność, na początku na drogach samorządowych, a potem także na drogach krajowych o niższych kategoriach ruchu.

Co to jest SMA 16 JENA?

W 2024 roku mija 14 lat od wykonania przez firmę TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego pierwszego odcinka doświadczalnego w technologii SMA 16, która później, w 2014 roku została nazwana

JENAJEdnowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa.

Jest to technologia wykonywania asfaltowej nawierzchni jednowarstwowej o dostępnej grubości od 5 do 10 cm, zamiast w tradycyjnym układzie dwóch warstw. Wykorzystanie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o uziarnieniu do 16 mm pozwala uzyskać nie tylko warstwę o dużej trwałości, ale także odporną na koleinowanie. Zastosowanie jednej warstwy zamiast dwóch pozwala na obniżenie kosztów (brak skropienia między warstwami), zwiększenie jednorodności pakietu asfaltowego (większa nośność i trwałość) oraz znaczące przyśpieszenie realizacji robót. Stosowanie układu jednowarstwowego, jak i samo wybranie mieszanki SMA 16 do tego celu, przekładają się na szereg korzyści ekonomicznych oraz technologicznych.

Trwałość mieszanki

Skrócenie czasu realizacji budowy

Optymalizacja kosztów wykonawstwa

Niezawodność

Nawierzchnie wykonane z mieszanek SMA 16 JENA, charakteryzują się dużą trwałością mechaniczną, odpornością na starzenie oraz są tańsze od rozwiązań tradycyjnych.

Efektywność

Idee nawierzchni jednowarstwowej z SMA 16 JENA to po pierwsze trwałość mieszanki, po drugie skrócenie czasu realizacji budowy, po trzecie optymalizacja kosztów wykonawstwa.

Ekonomia

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA zapewnia jej odporność na koleinowanie oraz znacząco większą trwałość. Uzyskujemy dużą odporność na działanie wody i mrozu poprzez uzyskanie odpowiedniej grubości otoczki lepiszcza asfaltowego na ziarnach kruszywa.

Technologia SMA JENA

Dowiedz się więcej na temat technologii i wykorzystanych składnikach przy produkcji mieszanki SMA 16 JENA do asfaltowych nawierzchni jednowarstwowych.

SMA JENA jest mieszanką o nieciągłym uziarnieniu, dużej zawartości mastyksu oraz silnym szkielecie mineralnym z największych ziaren kruszywa (grysów). Zawiera także stabilizator mastyksu.

Korzyści

Na portalu można znaleźć informacje dotyczące korzyści wynikających ze stosowania mieszanki SMA 16 JENA do budowy asfaltowych nawierzchni jednowarstwowych lub wykorzystania tej mieszanki w innych warstwach: podbudowy, wiążącej lub do nakładek na istniejących starych nawierzchniach.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści: techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne można ocenić, że SMA 16 JENA to mieszanka uniwersalna i korzystna zarówno dla użytkowników dróg jak i zarządców sieci drogowej.

Książka

Ostatnie wydanie książki z 2019 roku „Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA 16 JENA” zawiera aktualny stan wiedzy dotyczący technologii mieszanki SMA 16 JENA w zakresie jej projektowania, produkcji i wbudowania. W książce można także znaleźć treść wzorcowej specyfikacji technicznej (STWiORB), którą można wykorzystać w każdej inwestycji.

Książka dostępna jest bezpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej (PDF).

OPINIE EKSPERTÓW

Znani eksperci z branży drogowej, specjaliści z dziedziny nawierzchni asfaltowych wypowiadają się na temat technologii SMA 16 JENA. Są wśród nich przedstawiciele zarządców dróg, firm drogowych oraz środowiska badawczego i laboratoryjnego.

Warto przeczytać i poznać opinię innych inżynierów.

  • inż. Ireneusz Strugała
  • mgr inż. Konrad Jabłoński
  • inż. Wojciech Skiba
  • dr inż. Igor Ruttmar
  • inż. Przemysław Zalewski
  • dr inż. Krzysztof Błażejowski
  • inż. Karol Gałązka
  • inż. Michał Łysiak

Lat doświadczeń

Liczba realizacji

Zbudowanych km

Realizacje SMA 16 JENA w Polsce

Pokazujemy na bieżąco rozwój stosowania SMA 16 JENA w Polsce. Możemy uczynić to jednak wyłącznie z Waszą pomocą. Mapa Polski pokazuje, gdzie już wykonano odcinki z SMA 16 JENA.  Zachęcamy do kontaktu i przesyłania informacji o nowych realizacjach do umieszczenia na mapie za pomocą formularza kontaktowego.

Pamiętajmy, że na mapie oznaczono tylko część z istniejących odcinków, a nie wszystkie.

     WZORCOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (STWiORB)

 

Każdy kontrakt na budowę drogi opiera się na dokładnym opisie technologicznym, w tym na specyfikacji warstw asfaltowych. Nie inaczej jest z nawierzchnią z mieszanki SMA 16 JENA.

 

Warto posługiwać się gotowymi i sprawdzonymi wzorcowymi specyfikacjami

Każda, nawet najlepsza technologia musi być dobrze opisana. Jest to zwykle czynność wykonywana przez Projektanta lub Inwestora. Jednak każdy Wykonawca musi wiedzieć, jak i z czego ma zbudować drogę. A Inspektor Nadzoru nie może mieć wątpliwości, czy odebrać robotę czy nie.

Szybko, tanio i skutecznie! Tak powinny wyglądać naprawy dróg samorządowych. Warstwa typu SMA JENA łączy w sobie dwie funkcje nawierzchni, odnowienie funkcji warstwy ścieralnej oraz odpowiednie wzmocnienie nawierzchni, czyli można wykonać przebudowę nawierzchni prawie kosztem remontu.

W ostatnich kilku latach pojawiło się w Polsce kilka nowych, interesujących koncepcji dotyczących nawierzchni asfaltowych. Spośród nich, technologia jednowarstwowej nawierzchni SMA 16 JENA należy do najszybciej rozwijających się i co jest szczególnie warte podkreślenia, najpowszechniej stosowanych.

Duża uniwersalność w stosowaniu SMA 16 JENA wynika z jej bardzo dobrych parametrów mechanicznych jak odporność na koleinowanie oraz możliwości stosowania wielu rodzajów kruszyw.

Nawierzchnie wykonane z mieszanek SMA 16 JENA, dają dużą trwałość mechaniczną i starzeniową, nie są droższe, a często sporo tańsze od rozwiązań tradycyjnych

… konieczne jest powszechne wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, zapewniających kilkukrotnie większą trwałość nawierzchni, niż stosowane dotychczas. Takim innowacyjnym rozwiązaniem, sprawdzonym już w Polsce na kilkuset kilometrach dróg samorządowych w Polsce, jest bez wątpienia technologia jednowarstwowych nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 16 JENA

Dzięki zastosowaniu w mieszance dużej ilości grubego kruszywa, które kumuluje ciepło można obniżyć temperatury produkcyjne do ok. 30°C, fakt ma znaczący wpływ na redukcję emisji CO2

Na nawierzchniach jednowarstwowych SMA 16 JENA występuje mniej spękań po okresach zimowych oraz są mniej podatne na odkształcenia pod wpływem dużych obciążeń od ruchu ciężkiego. Dzięki temu Wykonawcy w postępowaniach przetargowych potrafią zaoferować dwukrotne wydłużenie terminu gwarancji na zrealizowane prace

Możliwości stosowania granulatu asfaltowego, oraz wbudowanie jednej, zamiast dwóch lub trzech warstw nawierzchni to w mojej ocenie najistotniejsze argumenty przemawiające za stosowaniem tej technologii. Sprawiają, że jest konkurencyjna cenowo w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań

Informacje i publikacje do pobrania

Do pobrania wg uznania zbiór plików pdf z różnymi informacjami i publikacjami o SMA 16 JENA oraz o ogólnie o mieszance SMA. W tym książki o SMA w języku polskim i angielskim oraz Wzorcową Specyfikację Techniczną (STWIORB).

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

6 + 13 =