Najlepsza technologia dla dróg lokalnych!


Asfaltowe nawierzchnie jednowarstwowe z mieszanki SMA 16 JENA - BIKB
AKTUALNOŚCI

Witamy na portalu o asfaltowych nawierzchniach jednowarstwowych wykonywanych z mieszanki SMA 16 JENA. Jest to technologia stosowana w Polsce od 2010 roku i z każdym rokiem zdobywa coraz większą popularność, na początku na drogach samorządowych, a potem także na drogach krajowych o niższych kategoriach ruchu.

Zapoznaj się z informacjami na temat jednowarstwowych nawierzchni asfaltowych wykonywanych z mieszanki SMA 16 JENA. Przedstawiamy technologię produkcji i korzyści produktu. 


Technologia

Dowiedz się więcej na temat technologii i wykorzystanych składników przy produkcji mieszanki SMA 16 JENA do asfaltowych nawierzchni jednowarstwowych.


Korzyści

Na portalu BIKB znajdziesz informacje dotyczące korzyści wynikających ze stosowania mieszanki SMA 16 JENA przy asfaltowych nawierzchniach jednowarstwowych.


Książka

W 2014 r., a potem w 2019 r. zostały wydane przez firmę Rettenmaier Polska książki nt. technologii SMA 16 JENA. Ostatnie wydanie z 2019 r. zawiera aktualny stan wiedzy dotyczący technologii mieszanki SMA 16 JENA w zakresie jej projektowania, produkcji i wbudowania. W książce można także znaleźć treść wzorcowej specyfikacji technicznej (STWiORB), którą można wykorzystać w każdej inwestycji. Książka dostępna jest bezpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej (PDF).

 

Co to jest SMA 16 JENA?


W 2020 r. mija 10 lat od wykonania przez firmę TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego pierwszego odcinka doświadczalnego w technologii SMA 16, która później, w 2014 r. została nazwana JENA - (JEdnowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa). Jest to technologia wykonywania asfaltowej nawierzchni jednowarstwowej o dostępnej grubości od 5 do 10 cm, zamiast w tradycyjnym układzie dwóch warstw. Wykorzystanie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o uziarnieniu do 16 mm pozwala uzyskać nie tylko warstwę o dużej trwałości, ale także odporną na koleinowanie. Zarówno budowa jednowarstwowa, jak i wybranie mieszanki SMA 16 przekładają się na szereg korzyści ekonomicznych oraz technologicznych.

Idee nawierzchni jednowarstwowej z SMA 16 JENA- po pierwsze - trwałość mieszanki, po drugie - skrócenie czasu realizacji budowy, po trzecie - optymalizacja kosztów wykonawstwa.

Podsumowując, nawierzchnie wykonane z mieszanek SMA 16 JENA, charakteryzują się dużą trwałością mechaniczną, odpornością na starzenie oraz są tańsze od rozwiązań tradycyjnych. 

OPINIE EKSPERTÓW


Znani eksperci z branży drogowej, specjaliści z dziedziny nawierzchni asfaltowych wypowiadają się na temat technologii SMA 16 JENA. Są wśród nich przedstawiciele zarządców dróg, firm drogowych oraz środowiska badawczego i laboratoryjnego.

Warto przeczytać i poznać opinię innych inżynierów. Czytaj tutaj.

 

Realizacje

Pokazujemy na bieżąco, rozwój stosowania SMA 16 JENA w Polsce. Możemy uczynić to jednak wyłącznie z Waszą pomocą – mapa Polski pokazuje, gdzie już wykonano odcinki z SMA 16 JENA. Na stronie formularz kontaktowy do przesyłania informacji o nowych realizacjach. Zachęcamy do kontaktu i przesyłania informacji do umieszczenia na mapie.

Pokażmy, jak dużo nas jest, jak dynamicznie się rozwijamy!

Wzorcowa STWiORB

Każda, nawet najlepsza technologia musi być dobrze opisana. Jest to zwykle czynność wykonywana przez Projektanta lub Inwestora. Jednak każdy Wykonawca musi wiedzieć, jak i z czego ma zbudować drogę. A Inspektor Nadzoru nie może mieć wątpliwości, czy odebrać robotę czy nie.

Dlatego warto posługiwać się gotowymi i sprawdzonymi wzorcowymi specyfikacjami.

Koszty budowy

Do budowy dróg potrzebne są pieniądze, niektórzy mówią także, że „drogi są drogie”. Wszyscy to wiemy, ale już sposób wydawania posiadanych funduszy może być bardzo zróżnicowany. W tej części portalu przedstawiamy porównanie efektów ekonomicznych przejścia z układu dwóch warstw asfaltowych na technologię jednowarstwową, z betonów asfaltowych na mieszankę SMA 16 JENA.

Książka

W 2014 r., a potem w 2019 r. zostały wydane przez firmę Rettenmaier Polska książki nt. technologii SMA 16 JENA. Ostatnie wydanie z 2019 r. zawiera aktualny stan wiedzy dotyczący technologii mieszanki SMA 16 JENA w zakresie jej projektowania, produkcji i wbudowania. Książka dostępna jest bezpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej (PDF). 

 

Działamy 24/7/365