Realizacje

Zbieramy informacje, gdzie zostały wykonane odcinki z mieszanki SMA 16 JENA. Informacje zostaną umieszczone na mapie Polski.

Realizacje SMA 16 JENA w Polsce

Historia wprowadzania SMA 16 JENA w Polsce rozpoczęła się w 2010 r. pierwszymi odcinkami wykonanymi na Pomorzu i Warmii przez firmę TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego. Inspiracją do nich była seria wykładów inż. Klausa Grafa z Niemiec na seminariach eSeMA w latach 2008-2009, w czasie których przedstawił on koncepcję jednowarstwowej nawierzchni DTS.

Przez okres od 2010 do ok. 2013 r. odcinki te były traktowane jako eksperymentalne. Kolejne odcinki, tym razem na Mazowszu, wykonała w 2013 r. firma EFEKT z Warszawy.

Obecnie rozwój i powszechność stosowania SMA 16 JENA są znacząco większe. Wiele firm wykonuje drogi w tej technologii, a w wielu zarządach dróg samorządowych stała się już ona standardem, a nie nowością. W województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, jest już wykonanych ponad 600 000 m2 (ponad 120 km) nawierzchni z mieszanek typu SMA 16 JENA.

Zachęcamy do podawania informacji o nowych odcinkach z SMA 16 JENA, zostaną one umieszczone na mapie. Informacje można przesyłać przez formularz kontaktowy na dole strony. Siłą rzeczy, nie są to wszystkie lokalizacje stosowania SMA JENA. 

Od początku stosowania SMA 16 JENA została ona wbudowana na drogach obciążonych ruchem zaliczanym do każdej kategorii, od dróg gminnych do dróg krajowych. Dobrze zaprojektowana i poprawnie wykonana stanowi dobrą alternatywę dla innych technologii.

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

8 + 7 =