Realizacje SMA 16 JENA w Polsce


Historia wprowadzania SMA 16 JENA w Polsce rozpoczęła się w 2010 r. pierwszymi odcinkami wykonanymi na Pomorzu i Warmii przez firmę TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego. Inspiracją do nich była seria wykładów inż. Klausa Grafa z Niemiec na seminariach eSeMA w latach 2008-2009, w czasie których przedstawił on koncepcję jednowarstwowej nawierzchni DTS. Przez okres od 2010 do ok. 2013 r. odcinki te były traktowane jako eksperymentalne. Kolejne odcinki, tym razem na Mazowszu, wykonała w 2013 r. firma EFEKT z Warszawy.

Obecnie rozwój i powszechność stosowania SMA 16 JENA są znacząco większe. Wiele firm wykonuje drogi w tej technologii, a w wielu zarządach dróg samorządowych stała się już ona standardem, a nie nowością. W województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, jest już wykonanych ponad 600 000 m2 (ponad 120 km) nawierzchni z mieszanek typu SMA 16 JENA.

Na mapie przedstawiono orientacyjnie popularność nawierzchni z SMA 16 JENA wykonanych przez firmy, z którymi zarówno autorzy Poradnika, jak i firma Rettenmaier Polska mają kontakt. Siłą rzeczy, nie są to wszystkie lokalizacje stosowania SMA JENA. 

W ciągu ostatnich 10 lat stosowania SMA 16 JENA została ona wbudowana na drogach obciążonych ruchem zaliczanym do każdej kategorii, od dróg gminnych do dróg krajowych. Dobrze zaprojektowana i poprawnie wykonana stanowi dobrą alternatywę dla innych technologii.

Mapa lokalizacji odcinków (w uzupełnieniu): https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=1qV3Z4q...

Rys.1. Popularność odcinków dróg z SMA 16 JENA w Polsce (lata 2010-2018) w podziale na województwa

 

UWAGA - zbieramy informacje, gdzie zostały wykonane odcinki z mieszanki SMA 16 JENA.

Jeśli wiecie - piszcie! Informacje zostaną umieszczone na mapie Polski.

Działamy 24/7/365