Książka

Zawiera aktualny stan wiedzy dotyczący technologii mieszanki SMA 16 JENA w zakresie jej projektowania, produkcji i wbudowania.

W książce znajdują się aktualne informacje dotyczące technologii SMA 16 JENA. Bezpłatny ebook dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej to zarówno ostatnie wydanie książki, które zostało uaktualnione i uzupełnione w 2019 roku, jak i pierwsze wydanie książki z 2014 roku. Najnowsze wydanie obejmuje bieżący stan wiedzy dotyczący technologii mieszanki SMA 16 JENA (Jednowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa) w zakresie jej projektowania, produkcji oraz wbudowania. Ponadto w książce do pobrania w wersji elektronicznej (PDF) znajduje się m.in. treść wzorcowej specyfikacji technicznej (STWiORB), którą można wykorzystać w przypadku każdej inwestycji – jest to nieodłączny element każdego kontraktu na budowę drogi.

Właściwości i specyfikacja techniczna SMA 16 JENA – bezpłatny ebook

Bezpłatny ebook zawiera wszystkie informacje na temat asfaltowych nawierzchni jednowarstwowych. Jest to technologia, którą w Polsce stosuje się już od 2010. Swoje zastosowanie znalazła zarówno na drogach samorządowych, jak i krajowych o niższych kategoriach ruchu i z każdym rokiem rośnie jej popularność. Książka w wersji online zawiera takie informacje jak charakterystyka technologii i specyfikacja techniczna SMA 16 JENA, projektowanie mieszanek i koszty mieszanki mineralno-asfaltowej, transportu mieszanek i wbudowania, a także właściwości mieszanki, zastosowanie granulatu asfaltowego czy wykonanie nawierzchni oraz SMA w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pobierania bezpłatnego ebooka dostępnego na naszej stronie internetowej.

Pobierz książkę w formacie PDF

Książka dostępna jest bezpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej

WYDANIE 2019

Ostatnie wydanie książki o SMA 16 JENA, uaktualnione i uzupełnione.

Wydawca Rettenmaier Polska, 2019.

Dostępna bezpłatnie.

WYDANIE 2014

Pierwsze wydanie książki o technologii SMA 16 JENA, opracowane na podstawie doświadczeń z pierwszych lat wdrażania technologii.

Wydawca Rettenmaier Polska, 2014.

Dostępna bezpłatnie.

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

3 + 4 =